​Metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Petra Janurová
Tel: 556 736 336

Konzultační hodiny: středa - 07:00 - 08:00 hodin nebo dle domluvy

Metodická a informační činnost
• zajišťování vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
• spolupráce s primárně preventivními zařízeními a dalšími institucemi
- Centrum primární prevence Renarkon
- Policie ČR
- Hasiči Nový Jičín
• koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
 
Poradenská činnost
• vyhledávání a orientační šetření žáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských     služeb těmto žákům a zákonným zástupcům
• spolupráce s třídními učiteli


​Název dokumentu ​Formát                              
Minimální preventivní program​ ​            .pdf
Školní preventivní strategie​             .pdf ​
Program proti šikanování​ ​            .pdf
Informační leták šikana​             .pdf
​Plán třídnických hodin na škol.rok 2016/2017 ​            .pdf

  

PORADENSKÉ SLUŽBY​   

​ 

VYHLEDÁVÁNÍ


OPTYSMěstys Suchdol nad Odrou ekolamp Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KONTAKTNÍ INFORMACE


Základní škola a mateřská škola
Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou

IČ: 75027712
DIČ: CZ75027712

Tel: 556 736 336
E-mail: zakladni@skolasuchdol.cz

Mgr. Tomáš Vindiš
ředitel 

projektyprojektyprojekty
 

Creative Commons - Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace


Přihlásit