Ekologie

PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

EVVO = environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
 1. Dodržovat výchovné a vzdělávací strategie EVVO na úrovni školy a vyučovacích předmětů v rámci ŠVP.
 2. Vzdělávání členů ekologické komise – semináře, konference.
 3. Vycházky do přírody – Poodří, výuka v exteriéru školy (venkovní učebna).
 4. Pokračovat v budování exteriéru školy pro využití v rámci přírodovědných aj. předmětů.
 5. Zapojení žáků do péče o květiny, keře a stromy v interiéru a exteriéru školy, tvorba kompostu.
 6. Účast na ekologicky zaměřených soutěžích.
 7. Vést žáky k hospodaření s odpady, pokračovat v soutěži ve sběru papíru, baterií, malých a raritních elektrozařízení, tonerů.
 8. Zabezpečení ekologického provozu školy: třídění odpadů ve třídách a na chodbách (papír, plasty), ekologické přípravky, postupné nahrazení klasických žárovek úspornými žárovkami.
 9. V rámci EVVO spolupracovat s jinými partnery a středisky ekologické výchovy: např. VITA Ostrava, Hnutí DUHA – ekologicky zaměřené besedy.
 10. Splnění ekologických úkolů vyhodnocovat na konci školního roku.
 11. Organizace EVVO na základní škole:
  - ve škole není osoba, která má splněné další kvalifikační předpoklady pro výkon specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy,
  - oblast EVVO je koordinována a řízena environmentální komisí, komise plní úkoly výše uvedené osoby,
  - dlouhodobým úkolem je hledat vhodného kandidáta na studium k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy.
​​Složení environmentální komise
​Předseda: ​Mgr. Vendula Večerková
​Místopředseda:  ​Mgr. Pavel Vala, DiS.
​Členové: ​Mgr. Jana Bechná
​Mgr. Stanislava Bardoňová
Mgr. Lenka Martinková​


​​

VYHLEDÁVÁNÍ


OPTYSMěstys Suchdol nad Odrou ekolamp Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KONTAKTNÍ INFORMACE


Základní škola a mateřská škola
Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou

IČ: 75027712
DIČ: CZ75027712

Tel: 556 736 336
E-mail: zakladni@skolasuchdol.cz

Mgr. Tomáš Vindiš
ředitel 

projektyprojektyprojekty
 

Creative Commons - Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace


Přihlásit