​III. ročník

Dú na 13.11.2017: ČJ - uč. str. 33 cv. 6. - přečíst si slova v modrém obdélníku a str. 33 cv. 7. (první 4 řádky) - do sešitu ČJ - D.

Dnes jsme vypracovali: ČJ - uč str. 32 cv. 3., str. 33 cv. 5.; M - uč. str. 32; Čítanka - str. 30, Písanka - str. 12.

Upřesnění pomůcek (prac. sešit = PS, učebnice = uč., čítanka = Čít., písanka = Pís.) do hodin ČJ:

Pondělí: PS a uč.,

Úterý: PS a uč., Čít. a Pís.,

Středa:  PS a uč., Čít. a Pís.,

Čtvrtek:  PS a uč.,

Pátek:  PS a uč., Čít. a Pís..

Do hodin PRV nosit PS, uč. a malý sešit na zapisování zápisu z hodiny.

Do hodin M nosit (mít ve třídě v kapsáři) rovné 30 cm pravítko a v pouzdře krátké.

 

Dú na 15.11.2017: ČJ - PS str. 25 cv. 2., 3.; Čtení - Čítanka str. 32;

Dnes jsme vypracovali: ČJ - uč. str. 34 cv. 1.; PS str. 25 cv. 1.;  M - příklady typu z uč. str 32 cv. 11.; Čtení - Čítanka str. 32;

Dú na 21.11.2017: ČJ - uč. str. 35 cv. 3 do sešitu ČJ - D; Dát podepsat diktát.

Dnes jsme vypracovali: M - nové účivo Násobení 10 - uč. str. 33. ČJ - uč. str. 35 cv. 1., 2.

 

Dú na 28. 11. 2017: M - uč. str. 36 cv. 7. - opsat do sešitu M-D, vypočítat a výsledky podtrhnout: sudá čísla červeně  a lichá zeleně). Učit se násobky 6.

Dnes jsme vypracovali: M - PS str. 24 cv. 1., 3. 4.; ČJ - uč. str. 38 cv. 1., 2., 4. a PS str. 28 cv. 1..

ČJ na 29. 11. 2017: ČJ - PL (pracovní list) cv. 2.; Čítanka - str. 36 - číst;

Dnes jsme vypracovali: Písanka - str. 16; ČJ - PS str. 27 cv. 1.; 28 cv. 2. a pracovní list; M - PL - příklady na násobení a dělení 6 a sl. úlohy.

Dú na 30.11.2017: M - z PL přepsat příklady a vypočítat (příklady na nás. a děl. 6); Čítanka - str. 37 - číst.

Dnes jsme vypracovali: M - geometrie - opakovali jsme rýsování přímky a nové učivo Vzájemná poloha 2 přímek v rovině - uč. str. 114. ČJ - uč. str. 36. Písanka - str. 17; Já a můj svět - uč. str. 17 - zápis v malém sešitě PRV.

Dú na 4.12.2017: ČJ - PS str. 29 cv. 1.; Naučit se vyjmenovaná slova po L;  Na 12.12. vyhledat a naučit se báseń, která má alespoň 3 sloky (recitační soutěž).

Dnes jsme vypracovali: Písanka - str. 18; Čítanka - str. 38; M - PS str. 41.

Dú na 5.12.2017: M - pracovní list - Příklady přepsat do sešitu M-D a vypočítat. Učit se násobky 7.

Dnes jsme vypracovali: M - nové učivo násobky 7 - učebnice str.  37 cv. 1., 2.; ČJ - PS str. 29. Učit se vyjmenovaná slova po L.

Dú na 6.12. 2017: ČJ - PS str. 30 cv. 2.; Čítanka  - str. 39 - číst.

Dnes jsme vypracovali: M - PS str. 25 cv. 1. -3.; Čítanka  - str. 39 - číst; Písanka - str. 19; ČJ - uč. str. 41 cv. 1.-4. a PS str. 30 cv. 1..

Dú na 13.12.2017: ČJ - PS str. 32 cv. 3. a dát podepsat diktát.; Čítanka - str. 70 - číst; M - učit se násobky 8.

Dnes jsme vypracovali: ČJ - PS str. 32 cv. 1., 2. a uč. str. 43 cv. 1., 2., 3.,4.; M - násobky 8 - uč. str. 39 cv. 1., 2.; Čtení - str. 70 - číst, Psaní - str.22.

Dú na 18. 12. 2017: Čítanka - str. 72 - 74 - číst; M -  znát a umět napsat násobky    6, 7, 8 (V úterý 19. 12. bude písemka.)

Včera a dnes jsme vypracovali: ČJ - pracovní list na procvičování vyjmenovaných slov po L; M - uč. str. 39 cv. 3. a str. 40 cv. 6., PS str. 27  a str. 28 cv. 1., 2. a pracovní list na procvičování násobků 8; PRV - Rodina - zápis v malém sešitu PRV.  Čítanka - četli jsme str. 72 - 74. Písanka - str. 24.

Dú na 20.12.2017: ČJ - uč. str. 44 cv. 4. do sešitu ČJ - D; Čítanka -  str. 76 - číst,

Dnes a včera jsme vypracovali: ČJ - PS str. 33; uč str. 44 cv. 1., 3.; M - PS str. 28 a str. 31 cv. 1., 2., 3., 6., 7., 8.; Čítanka -  str. 76 - 77 číst, Písanka - str. 25 (prvních 8 řádků).

Dú na 21.12. 2017: M -  PS str. 31 cv. 12, 13, 14; Čítanka - na 3.1. 2018 str. 79 - 80 - číst, M - na 4. 1. 2018 umět násobky 9; PRV - na 11. 1. 2018 písemka - otázky  nebo doplňování slov do vět budou jen z malého sešitu.

Dú na 4.1.2018: M - PS str. 29 cv. 5.; Dát k vyplnění přihlášku na Minilyžáček.

Dú na 5.1.2018: ČJ - naučit se vyjmenovaná slova po M (na 8.1.2018); Přinést návratku k Informaci o průběžném hodnocení. Přinést přihlášku na Minilyžáček.

Dú na 9.1.2018: M - PS str. 30 cv. 5.;

Pololetní písemné práce budou:

z PRV - v pátek 12.1.2018,

z ČJ - v pondělí 15.1.2018,

z M - v úterý 16.1.2018.

Dnes jsme vypracovali: M - PS str. 29 cv. 3., str. 30 cv. 4., 5., str. 31.; ČJ -  PS str. 35 cv. 1., 2. (nahoře).

Dú na 10.1.2018: Písanka - str. 28 (8 řádků), Čítanka - str. 84 - číst; ČJ - opakovat vyjmenovaná slova po B, L, M; M - opakovat násobky malé i velké násobilky.

Dnes jsme vypracovali: Písanka - str. 28 (cvičení tužka), Čítanka - str. 84 - číst; ČJ - uč. str. 47 cv. 1., 2.; M - geometrie - opakovali jsme přímky, body. Podobná cvičení jako v uč. na str. 113.

Dú na 15.1.2018: M - PS str. 42 cv. 5.; Některé děti mají opravit chybné výsledky v sešite M - Š z 11.1., 10.1.2018.

 

VYHLEDÁVÁNÍ


OPTYSMěstys Suchdol nad Odrou ekolamp Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

KONTAKTNÍ INFORMACE


Základní škola a mateřská škola
Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou

IČ: 75027712
DIČ: CZ75027712

Tel: 556 736 336
E-mail: zakladni@skolasuchdol.cz

Mgr. Tomáš Vindiš
ředitel 

projektyprojektyprojekty
 

Creative Commons - Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace


Přihlásit